DESIGNED BY joomla2you

Aktualności

Ogólnopolski Głos Profilaktyki w Wysokiem Mazowieckiem - 1 czerwca 2015 r.

Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem

oraz Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem

zapraszają na

Ogólnopolski Głos Profilaktyki

1 czerwca 2015 r.

na terenie miasta Wysokie Mazowieckie

 

godz. 13:00 – 13:50 Happening „Przestańmy biec” z udziałem uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. (Uczestnicy happeningu spotykają się przed swoimi szkołami, następnie wspólnie z policjantami przemaszerują ulicami miasta z hasłami promującymi zdrowy styl życia wolny od uzależnień. Zakończenie happeningu na placu przy MOK).

godz. 13:50 zaproszenie przed budynek MOK honorowych gości i przedstawicieli młodzieży.

godz. 13:55 odczytanie odezwy społeczności PaT („Profilaktyka a Ty”) przez przedstawiciela młodzieży.

godz. 14:00 wszyscy uczestnicy akcji biorą udział w ZRYWIE WOLNYCH SERC, trzymają karton z hasłami idei PaT w lewej dłoni, a prawą wybijają rym serca przez 60 sekund.

godz. 14:01 podziękowanie za wspólny ZRYW WOLNYCH SERC.

od godz. 14:05 warsztaty profilaktyczne prowadzone w MOK przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji, Straży Miejskiej i pracownika PSSE w Wysokiem Mazowieckiem.

Więcej informacji na stronie: http://pat.policja.gov.pl w zakładce Ogólnopolski Głos Profilaktyki 2015

 

 TEZY Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki:

 

1.  To najnowsza inicjatywa społeczności programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” adresowana do Wszystkich!

 2.  W roku 2012 odbył się projekt pilotażowy pod nazwą Warszawska Noc Profilaktyki, w którym wzięło udział 1.000 osób, a w roku 2013 przeprowadzona została akcja na terenie całego kraju pod nazwą Ogólnopolska Noc Profilaktyki, w której wzięło udział 43 tysiące osób.

 3.  W 2014 roku w Ogólnopolskim Głosie Profilaktyki wzięło udział prawie 75 tysięcy osób w całym kraju.

 4.  To nie jest wyłącznie festyn oparty na rozrywce i atrakcjach.

 5.  Ta Akcja ma ideę – promowania MODY NA ŻYCIE WOLNE OD UZALEŻNIEŃ.

 6.  Symbolem tej wolności jest GEST bicia serca wykonywany przez 60 sekund – jednocześnie przez wszystkich uczestników tej Akcji w całym kraju 1 czerwca 2015 roku, o godz. 14.00. 

 7.  Ten gest nazywamy ZRYWEM WOLNYCH SERC. Serc wolnych od przemocy i uzależnień. Serc wrażliwych na drugiego człowieka. Serc zdrowych i odpowiedzialnych. Serc ceniących własną wolność. 

 8.  Dlaczego zryw? Właśnie chodzi o energię myśli i działania. Chodzi o jedność w całym kraju. Chodzi  o  powstańczy  zryw  walki i  troski.  Walki  o  dzieci i  młodzież,  o  ich  zdrowie,  o  ich wolność,  o  ich  odpowiedzialne  relacje rówieśnicze,  relacje  z  młodszym  i  starszym pokoleniem. 

 9.  Tegoroczna  Akcja po raz pierwszy została wpisana w termin Międzynarodowego Dnia Dziecka.

 10. Policja  inspiruje  i  zachęca  do  udziału  w  tegorocznym  Ogólnopolskim  Głosie  Profilaktyki wszystkich  odpowiedzialnych  partnerów  instytucjonalnych,  organizacje  pozarządowe, organizacje  harcerskie  i  inne  ukierunkowane  na  pracę  wychowawczą  z  młodzieżą,  a  co  szczególnie  ważne,  to  bezpośrednie włączenie  się  w  ten  społeczny  ZRYW  samorządowców  i dziennikarzy.

 11. Policja  zachęca  aby  samorządy  w  całym  kraju  oraz  Gminne  Komisje  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały gospodarzami kolejnej edycji tego działania w 2016 roku.

 Mamy zatem rok, aby ująć tę czerwcową ogólnopolską Akcję w planach przedsięwzięć miast, powiatów i gmin na rok 2016

(1 czerwca 2016, ze Zrywem Wolnych Serc wcześniej o 2 godziny czyli o godz. 12.00 z uwzględnieniem postulatów dotyczących młodszych dzieci).

 12. Policja szuka dróg do wzmacniania bezpieczeństwa w każdym wymiarze. To bardzo ważny akcent  budowania  wspólnej  odpowiedzialności  za  zdrowy  i  mądry  rozwój młodego pokolenia. Każdy dorosły może zrobić coś w tej sprawie. 

 13. Zaproszenie  do  udziału  w  Ogólnopolskim  Głosie  Profilaktyki  kierowane  jest  do  rodzin, dziadków i wnuków, rodziców i dzieci, wychowawców i podopiecznych, włodarzy i obywateli miast, miasteczek i wsi, zatem do każdego we wspólnej sprawie promowania MODY NA ŻYCIE  BEZ    UZALEŻNIEŃ  ,  na  życie  bez  przemocy  fizycznej  i  psychicznej,  na  życie  godne  i  odpowiedzialne,  na  życie  bezpieczne,  życie,  którego  wartością  jest  wolność.

 Zapraszamy  do  ZRYWU  WOLNYCH  SERC  –  1 czerwca  2015 roku,  o  godz.  14.00.

 

Załączniki:
Pobierz plik (NAKLEJKA.pdf)NAKLEJKA.pdf[ ]554 kB
Pobierz plik (TEZY.pdf)TEZY.pdf[ ]491 kB
Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com