DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6 482 836,62 zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

Dzień Kultury Chrześcijańskiej - 27 września 2015

        Serdecznie zapraszamy do udziału w Dniu Kultury Chrześcijańskiej, który odbędzie się 27 września 2015 r.

Hasłem przewodnim uroczystości jest motto Roku Jubileuszowego Miłosierdzia „Miłosierni jak Ojciec”. Honorowy Patronat objęli: Dziekan Wysokomazowiecki oraz Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie. Współpraca: Ks. Proboszcz Parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Wysokiem Mazowieckiem, Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem. 

Patronat medialny: Głos Katolicki, Radio Nadzieja, lomzynskie24.pl

Sponsor: Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem.

Uroczystości rozpocznie Msza Św. w intencji uczestników Dnia Kultury Chrześcijańskiej godz. 14:00 w kościele pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Wysokiem Mazowieckiem. 

Programy artystyczne oraz koncerty w Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem od godz. 16:00:

16:00 - otwarcie uroczystości, wystąpienie ks. Prałata Ryszarda Niwińskiego - Dziekana Wysokomazowieckiego, p. Jarosława Siekierko - Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie

16:05 - „Promyczki Pana Boga” - Przedszkole Miejskie nr 2

16:20 - wystąpienie przedstawicieli Diecezjalnego Centrum ŚDM z Łomży

16:35 - „Piękno wypływa z miłości”- Gimnazjum

17:00 - Chór Klubu Seniora „Pogodna Jesień”

17:10 - „Jan Paweł II z nami na zawsze” - Szkoła Podstawowa nr 1

17:35 - Ludowy Zespół Regionalny „MAZOWIA”

18:05 - „Dziękuję Ci Boże” - Przedszkole Miejskie nr 1 „Świat Malucha”

18:20 - Sekcja Muzyczna ŚDM działająca przy parafii Św. J. Chrzciciela

19:30 – Zespół Muzyki Sakralnej LUMEN

  

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com