DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6 482 836,62 zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

Ogłoszenie - zamówienie poniżej 30 000 Euro

W oparciu o art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pózn. zm.) zapraszam do złożenia ofert o wartości poniżej 30 000 Euro - WYNAJEM SCENY, NAGŁOŚNIENIA, OŚWIETLENIA ORAZ EKRANÓW LED WRAZ Z OBSŁUGĄ PODCZAS IMPREZY PLENEROWEJ "DZIEŃ ŁABĘDZIA" W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM dn. 19 czerwca 2016 r.

 

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com