Aktualności

Ogłoszenie - zamówienie poniżej 30 000 Euro

W oparciu o art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pózn. zm.) zapraszam do złożenia ofert o wartości poniżej 30 000 Euro - WYNAJEM SCENY, NAGŁOŚNIENIA, OŚWIETLENIA ORAZ EKRANÓW LED WRAZ Z OBSŁUGĄ PODCZAS IMPREZY PLENEROWEJ "DZIEŃ ŁABĘDZIA" W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM dn. 19 czerwca 2016 r.