DESIGNED BY joomla2you


 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

Nabór do grupy tanecznej OKAY DANCE w roku artystycznym 2018/2019

Zapraszamy dzieci w wieku 5 - 12 lat do zapisywania się

do grupy tanecznej OKAY DANCE. 

Zajęcia prowadzi  instruktor tańca p. Grażyna Stanisławska.

Szczegóły na plakacie oraz pod nr. tel.: 600 606 918

UWAGA! Zajęcia rozpoczną się w październiku.

Zajęcia płatne.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com