DESIGNED BY joomla2you


 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

Album o Wysokiem Mazowieckiem w sprzedaży !

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem przypomina, że od dnia 22 listopada 2018 r. posiada w sprzedaży album pt. „Wysokie Mazowieckie w fotografii w 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski 1918-2018” autorstwa Karola Głębockiego i Tomasza Śmigielskiego.

Album można zakupić w:

* Księgarni BOOK BOOK, ul. Rynek Piłsudskiego 24, w godz. 8:00 - 17:00

* Biurze MOK mieszczącym się w Urzędzie Miasta na II piętrze w pokoju nr 28 w godzinach 9:00 – 14:30.

Serdecznie zapraszamy.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com