DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja
Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6 482 836,62 zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem wziął udział w konkursie „ZAPRASZAMY DO GRY - LOKALNE PROJEKTY EDUKACJI KULTUROWEJ” realizowanym w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura. Złożony przez naszą instytucję projekt „Na tropie wysokomazowieckiego misia” otrzymał dofinansowanie i znalazł się wśród 15 najlepszych w całym województwie.
Działanie prowadzone w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek  Animacji Kultury w Białymstoku, będącego częścią programu „Bardzo Młoda Kultura" Narodowego Centrum Kultury.

Aktualności

Spotkania z twórcami spektaklu "Brat naszego Boga"

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, dnia 22 lutego 2015 roku, gościł aktorów oraz reżysera spektaklu teatralno-filmowego „Brat naszego Boga”, na motywach dramatu Karola Wojtyły w wykonaniu studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, który został wystawiony w naszym mieście. Sala kinowa wypełniła się po brzegi. Po seansie rozpoczęły się przemówienia i podziękowania zaproszonych gości oraz losowanie płyt ze spektaklem.

,,Brat naszego Boga” to historia malarza i powstańca styczniowego, Adama Chmielowskiego, który porzuca sztukę, by poświęcić się służbie ubogim. To opowieść o wojnie i cierpieniu, sztuce i miłosierdziu.

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie spektaklem został on ponowie wyświetlony dnia 8 marca 2015 r. w sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury. Dodatkową atrakcją był pokaz ogniowy w wykonaniu grupy teatralno - cyrkowej WSKSiM: ,,Art Ignis”.

Podczas obu spotkań można było nabyć płyty ze spektaklem oraz porozmawiać z aktorami, jak i reżyserem dzieła Witoldem Ludwigiem.

Na widowiska przybyli organizatorzy przedsięwzięcia: Jacek Bogucki Poseł na Sejm RP, Bogdan Zieliński Starosta Wysokomazowiecki, Jarosław Siekierko Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie, Ksiądz Prałat Ryszard Niwiński Proboszcz Parafii św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem, Koło Przyjaciół Radia Maryja oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury – Małgorzata Sałęga.

Swoją obecnością zaszczycili również: Biskup Stanisław Stefanek, księża z okolicznych parafii, Zastępca Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie - Ewa Konarzewska, Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie – Krzysztof Krajewski, Ksiądz Kanonik Edward Łapiński Proboszcz Parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Wysokiem Mazowieckiem, Siostry Felicjanki, dyrektorzy szkół i domów kultury, radni oraz mieszkańcy naszego miasta i okolic.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom i uczestnikom za udział w spotkaniu, wspaniałą atmosferę oraz spędzony wspólnie czas.

Galeria zdjęć ze spotkania w dn. 22 lutego 2015 r.

 

Galeria zdjęć ze spotkania w dn. 8 marca 2015 r.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com