DESIGNED BY joomla2you

Aktualności

Zapraszamy do zwiedzania wystawy „Oddziały Łupaszki”

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza do zwiedzania wystawy „Oddziały Łupaszki”, która udostępniona jest przez Podlaski Instytut Kultury. Patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Podlaskiego.

 

Wystawa została przygotowana w Oddziałowym Biurze Edukacji IPN w Warszawie we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jej autorami są dr Tomasz Łabuszewski i dr Kazimierz Krajewski, historycy od lat prowadzący badania nad podziemiem niepodległościowym, autorzy podstawowych dziś publikacji z tego zakresu dziejów, takich jak Białostocki Okręg AK-AKO, Od „Łupaszki” do „Młota” czy „Łupaszka”, „Młot”, „Huzar”. Działalność 5 i 6 Brygady Wileńskiej AK 1944-1952.

Na 22 panelach pokazano szlak bojowy 5. i 6. Brygady Wileńskiej oraz sylwetki mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” i jego podkomendnych. 

 

Ekspozycję można oglądać na holu Kina WARS

od środy do piątku w godz. 1600-2000 

oraz w soboty i niedziele w godz. 1300-2000.

Wstęp bezpłatny.

 

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com