DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja
Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6 482 836,62 zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem wziął udział w konkursie „ZAPRASZAMY DO GRY - LOKALNE PROJEKTY EDUKACJI KULTUROWEJ” realizowanym w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura. Złożony przez naszą instytucję projekt „Na tropie wysokomazowieckiego misia” otrzymał dofinansowanie i znalazł się wśród 15 najlepszych w całym województwie.
Działanie prowadzone w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek  Animacji Kultury w Białymstoku, będącego częścią programu „Bardzo Młoda Kultura" Narodowego Centrum Kultury.

Aktualności

Najlepsi recytatorzy w powiecie

„Jeśli chcesz znaleźć źródło,

musisz iść do góry, pod prąd…”

 (Jan Paweł II, fragm. „Źródło”)

 

 Sejm RP ustanowił rok 2015 Rokiem Świętego Jana Pawła II, dlatego tematem XIII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Gimnazjalistów, który odbył się 18 marca br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, była twórczość Ojca Świętego. Ogromnie ucieszył nas fakt, że młodzież gimnazjalna podjęła wyzwanie zinterpretowania tak trudnych tekstów, które wyszły spod pióra naszego wielkiego Polaka. 

W tym samym dniu odbyły się także eliminacje powiatowe 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Uczniowie szkół średnich odważnie zaprezentowali się w Turnieju Recytatorskim i Poezji Śpiewanej.

Komisja w składzie: p. Ewa Jakubaszek – Kierownik Działu Teatralnego WOAK w Białymstoku, p. Anna Kazimierczuk – instruktor z Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie oraz p. Bogusław Doroszkiewicz – nauczyciel polonista, muzyk i poeta, wysłuchała łącznie 34 najlepszych recytatorów z powiatu wysokomazowieckiego.

W kategorii recytacji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Gimnazjalistów nagrodę otrzymali: Patrycja Gosk z Rosochatego Kościelnego oraz Szymon Matuszewski z Wysokiego Mazowieckiego. Wyróżnienia zdobyły: Wiktoria Zaleska z Kobylina Borzymy, Magdalena Styś z Czyżewa oraz Julia Sabak z Ciechanowca. W kategorii poezji śpiewanej nagrodę zdobyła Weronika Binaś z Ciechanowca, natomiast wyróżniona została Gabriela Biała z Jabłonki Kościelnej.

Nie przyznano nagród w Turnieju Recytatorskim eliminacji powiatowych 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Wyróżnieni zostali natomiast  AdrianBrzoska z ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem oraz Magdalena Leończak z ZSOiZ w Ciechanowcu. W Turnieju Poezji Śpiewanej nie wytypowano laureatów, natomiast wyróżniono Kingę Dębińską z Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem.

Sponsorem nagród w konkursach był Bank BGŻ o/Wysokie Mazowieckie.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com