DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6 482 836,62 zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

Rozkład zajęć OKAY DANCE - kwiecień 2015

 

 2 kwietnia (czwartek):

12:30 – 14:00 gr. junior otwarta

14:00 – 15:30 gr. junior zamknięta

15:30 – 16:10 gr. mini

16:10 – 17:20 gr. dzieci

7 kwietnia (wtorek)

15:30 – 16:10 gr. mini

16:10 – 17:20 gr. dzieci

gr. junior otwarta i junior zamknięta – zajęcia odwołane

9 kwietnia (czwartek) – wszystkie zajęcia odwołane

10 kwietnia (piątek) – zajęcia w KAWIARNI

15:30 – 17:00 gr. dzieci

17:00 – 18:30 gr. junior zamknięta

14 kwietnia (wtorek)

15:30 – 16:10 gr. mini

16:10 – 17:20 gr. dzieci

gr. junior otwarta i junior zamknięta – zajęcia odwołane

16 kwietnia (czwartek) – zajęcia odbywają się o stałych porach

18 kwietnia (sobota)

10:00 – 11:40 gr. dzieci

11:30 – 13:00 gr. junior zamknięta

19 kwietnia (niedziela)

Wyjazd do Czeremchy na „III Dance Project Festiwal”  (gr. dzieci + junior zamknięta)

21 kwietnia (wtorek)

15:30 – 16:10 gr. mini

16:10 – 16:50 gr. dzieci

16:50 – 18:30 gr. junior otwarta

gr. dzieci i junior zamknięta – zajęcia odwołane

23 kwietnia (czwartek)

15:30 – 16:10 gr. mini

16:10 – 16:50 gr. dzieci

16:50 – 18:30 gr. junior otwarta

28 kwietnia (wtorek)

15:30 – 16:10 gr. mini – zajęcia w kinie

16:10 – 16:50 – zajęcia w KAWIARNI

gr. dzieci i junior zamknięta – zajęcia odwołane

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com