DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja
Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6 482 836,62 zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem wziął udział w konkursie „ZAPRASZAMY DO GRY - LOKALNE PROJEKTY EDUKACJI KULTUROWEJ” realizowanym w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura. Złożony przez naszą instytucję projekt „Na tropie wysokomazowieckiego misia” otrzymał dofinansowanie i znalazł się wśród 15 najlepszych w całym województwie.
Działanie prowadzone w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek  Animacji Kultury w Białymstoku, będącego częścią programu „Bardzo Młoda Kultura" Narodowego Centrum Kultury.

Aktualności

,,Przeszłość ukryta w dworach"

20 marca 2015 r. o godz. 11:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się otwarcie wystawy pn. ,,Zagłada dworów w woj. białostockim po 1939 r.” przygotowanej przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.

Wykład okolicznościowy wygłoszony przez  doktora Łukasza Lubicz – Łapińskiego z IPN w Białymstoku wprowadził słuchaczy w sytuację historyczną w woj. białostockim po roku 1939. Wykładowca zaprezentował wybrane obiekty dworskie i losy rodzin oraz ich wkład w kulturę i działalność niepodległościową. Przypomniał osoby będące wzorcem postaw patriotycznych i obywatelskich m.in. właścicieli majątków w Rusi Starej, Szepietowie Podleśnym czy Mniu.

Wykładu wysłuchali p. Jarosław Siekierko Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie, p. Lech Śliwowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Wysokie Mazowieckie, p. Małgorzata Sałęga Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, p. Jarosław Jankowski Dyrektor Gimnazjum im. M. Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem, Sławomir Wójcicki Dyrektor Zespołu Szkół w Jabłonce Kościelnej, p. Aldona Alkowska z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem, p. Elżbieta Jabłońska Zastępca Kierownika ARiMR w Wysokiem Mazowieckiem, przedstawiciele Klubu Seniora z Wysokiego Mazowieckiego, pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Ośrodka Kultury, a także nauczyciele i uczniowie z wysokomazowieckich szkół.

Wystawa będzie czynna do końca kwietnia br. Serdecznie zapraszamy do zwiedzania codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00 w holu kina Miejskiego Ośrodka Kultury. Wstęp wolny!

Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem zaprasza do zapoznania się z publikacją pt. „Zagłada dworów w województwie białostockim po roku 1939” pod redakcją Ewy Rogalewskiej i Łukasza Lubicz-Łapińskiego, która dokładnie obrazuje problematykę tematu.

 

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com