DESIGNED BY joomla2you


 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

Zapraszamy na IV Konkurs Pieśni Patriotycznej

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na IV Konkurs Pieśni Patriotycznej,
który odbędzie się dnia 3 maja 2015 r. od godz. 16:00 w Wysokiem Mazowieckiem.

            Organizatorami przedsięwzięcia są: Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie
oraz Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie
.

 Celem konkursu jest wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej, zachęcanie społeczności do aktywnego uczestnictwa w obchodach świąt państwowych oraz przywrócenie pamięci zapomnianych pieśni patriotycznych.

Sponsor: Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem.

Wstęp wolny !

 

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com