DESIGNED BY joomla2you

Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie realizuje Projekt AKTYWNY SENIOR W POGODNEJ JESIENI ŻYCIA współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej IX, Rozwój Lokalny. Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.
Całkowity koszt Projektu wynosi 369 379,00 zł,  dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynosi 350 719,00 zł co stanowi 94,95 % całości kosztów projektu.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem realizuje projekt „Zakup wyposażenia wzbogaceniem oferty edukacji kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Programu Infrastruktura domów kultury.
Zadanie dotyczy zakupu fortepianu z akcesoriami oraz pianina na potrzeby działalności muzycznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Dofinansowanie: 62 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 157 000,00 zł

Aktualności

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem Wilczym" w Wysokiem Mazowieckiem - 6 marca 2022 r.

Tropem wilczym plakat

AKTUALIZACJA:

Informujemy o zakończeniu przyjmowania zgłoszeń na Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” w Wysokiem Mazowieckiem, dn. 6 marca.

Zapisy zostały zakończone ze względu na wyczerpanie limitu 120 miejsc startowych. Osoby, które nie zdołały się zapisać, a zależy im na wzięciu udziału w wydarzeniu, będą miały możliwość zapisania się na listę rezerwową w biurze zawodów. Start będzie możliwy w przypadku, gdy zakwalifikowany wcześniej zawodnik zrezygnuje z biegu lub zostanie skreślony z listy startowej przez organizatora.

 

 

Zapraszamy do udziału w X edycji „TROPEM WILCZYM. Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, który odbędzie się 6 marca 2022 r.  W tym roku mamy 120 miejsc startowych.

Rejestracja odbywa się na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem http://mok.wysokiemazowieckie.pl/ do wyczerpania limitu miejsc startowych. O zarejestrowaniu zawodnika decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja udziału w biegu jest równoznaczna z akceptacją regulaminu i jego postanowień.

Trasa ma długość 1963 m i stanowi pętlę. Możesz wybrać dystans złożony z 1, 2 lub 5 okrążeń.

Udział w biegu jest całkowicie bezpłatny – nie ponosisz żadnych kosztów związanych z udziałem w zawodach.  Jeżeli jesteś spoza naszego miasta, pamiętaj – nie zwracamy kosztów dojazdu i pobytu.

Każdy zawodnik, który ukończy bieg, otrzyma pamiątkowy medal i koszulkę.

Po biegu przewidujemy ciepłe napoje i wodę.

Trasa biegu:

START z ulicy Ludowej, w pobliżu pomnika mjr. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara” i jego żołnierzy, naprzeciw Miejskiego Ośrodka Kultury; następnie ulicą Armii Krajowej, przez Plac Odrodzenia do ulicy Długiej (skręt w prawo), prosto (przez skrzyżowanie z ulicą Jagiellońską) do Rynku Piłsudskiego (od razu w prawo przed Pomnikiem Niepodległości - Polskiej Organizacji Wojskowej) i ulicą Mystkowską (z przecięciem ulicy Ludowej) przez Rondo im. Prezydenta Kaczyńskiego w ulicę Szpitalną, następnie ulicą Sienkiewicza i prosto aleją przez Park im. Kiełczewskich do ulicy Mickiewicza - w prawo, przed Pomnikiem Armii Krajowej, do ulicy Ludowej, skręt w lewo, do Miejskiego Ośrodka Kultury - META.

Biuro zawodów:

• Biuro biegu będzie uruchomione w Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 19 w dniu zawodów od godz. 1030 do zakończenia zawodów.

• Przed zawodami biuro mieści się w Miejskim Ośrodku Kultury – czynne w godzinach 800-1600, a dnia 4 marca w godz. 800 -1800.

 

Trasa biegu

1.     Łomżyńsko –

Towarzystwa Strzeleckiego
w Ciechanowcu

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com