DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja
Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem wziął udział w konkursie „ZAPRASZAMY DO GRY - LOKALNE PROJEKTY EDUKACJI KULTUROWEJ” realizowanym w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura. Złożony przez naszą instytucję projekt „Na tropie wysokomazowieckiego misia” otrzymał dofinansowanie i znalazł się wśród 15 najlepszych w całym województwie.
Działanie prowadzone w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek  Animacji Kultury w Białymstoku, będącego częścią programu „Bardzo Młoda Kultura" Narodowego Centrum Kultury.

Aktualności

III DANCE PROJECT FESTIWAL - Czeremcha "zdobyta" przez OKAY DANCE

 

Zespół tańca nowoczesnego OKAY DANCE z Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem wziął udział w III Dance Project Festiwal, który odbył się 19 kwietnia 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Czeremsze.

 Festiwal odbył się z okazji 4 urodzin mobilnej szkoły tańca Dance Project. Tancerze podczas festiwalu mieli wiele atrakcji: warsztaty, grill, pokaz instruktorów Dance Project, jury oraz Domu Latających Tancerzy, słodkie  niespodzianki i oczywiście udział w prezentacjach, które miały charakter konkursowy.

W jury festiwalu zasiedli: Ziemowit Bogusławski, Karolina Gunera, Wojtek Osiejewski. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, medale i puchary.

 OKAY DANCE, które trenuje pod kierunkiem p. Grażyny Tur, zdobyło zastępujące nagrody:

Solo do lat 8: 1 miejsce – Kamila Wnorowska.

Solo do lat 14: 1 miejsce – Wiktoria Korzątkowska; 2 miejsce – Patrycja Mężyńska.

Duet do laty 12: 1 miejsce – Amelia Gnatowska i Maja Grabowska; 2 miejsce – Wiktoria Korzątkowska i Zuzia Grabowska.

Duety do lat 16: 1 miejsce – Patrycja Mężyńska i Wiktoria Korzątkowska; 3 miejsce – Wojtek Janczewski i Mateusz Chaberek.

Formacje do lat 9: 1 miejsce – zespół OKAY DANCE.

Formacje do lat 12: 1 miejsce – zespół OKAY DANCE.

 Gratulujemy ! 

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com