DESIGNED BY joomla2you


 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

Dzień Łabędzia - 21 czerwca 2015 r.

21 czerwca 2015 roku na stadionie miejskim w Wysokiem Mazowieckiem

odbędzie się impreza artystyczno – rekreacyjna pn. „Dzień Łabędzia”

pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta p. Jarosława Siekierko.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem.

Impreza ma na celu promocję miasta Wysokie Mazowieckie w regionie.

Przewidziany jest bardzo ciekawy program związany z promocją herbu naszego miasta: konkursy tematyczne, występy dzieci i młodzieży, koncerty zespołów muzycznych tj. Rock Przestępny, Bogdan Trojanek, Piękni i Młodzi, Andre.

 

Dodatkowo organizatorzy zapewniają stoiska tematyczne angażujące dzieci oraz całe rodziny, stoiska z produktami regionalnymi i rękodziełem artystycznym, prezentacje stoisk firmowych, wesołe miasteczko oraz wiele innych atrakcji.

Festyn o godz. 22:30 zakończy pokaz sztucznych ogni.

 

Podczas imprezy będziemy wspierali akcję charytatywną „Serce dla Poli”.

Więcej o akcji na facebooku: POLA GRADOWSKA

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com