DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6 482 836,62 zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

Jubileuszowe 10. PODLASKIE SPOTKANIA w Wysokiem Mazowieckiem

31 lipca br. mieszkańcy miasta i okolic mieli możliwość uczestniczyć w X Międzynarodowym Festiwalu Folkloru ,,Podlaskie Spotkania”.

Koncert zespołów folklorystycznych rozpoczął się o godz. 17:30 w otoczeniu pięknego parku im. Kiełczewskich przy ul. Mickiewicza w Wysokiem Mazowieckiem.

Swoją kulturę prezentowały zespoły z Albanii, Grecjii, Słowacji, Peru, Serbii i Ukrainy. Polskę reprezentował zespół ,,Dąbrowica” z okolic Lublina i lokalny, działający przy Miejskim Ośrodku Kultury Ludowy Zespół Regionalny MAZOWIA.

Było to niecodzienne wydarzenie kulturalne zorganizowane przez Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie, Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem oraz Stowarzyszenie Artystyczne ,,Skowronki” z Brańska.

Mamy nadzieję, że pokazując folklor innych narodów przybliżamy mieszkańcom cząstkę świata oraz promujemy regionalną kulturę i naszą małą Ojczyznę.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com