DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6 482 836,62 zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

Zajęcia organizacyjne kół zainteresowań w roku artystycznym 2015/2016

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem
zaprasza na zajęcia organizacyjne kół zainteresowań,
które będą prowadzone w roku artystycznym 2015/2016:

1 września 2015 r.

Warsztaty umuzykalniające (gitara, keyboard, pianino), instruktor - p. Jerzy Wiśniewski.

godz. 16:00 - sala muzyczna nr 2 na parterze.

Zajęcia płatne!

 

2 września 2015 r.

Ludowy Zespół Regionalny MAZOWIA, instruktor - p. Mirosław Szymański, muzyk - p. Bogdan Drozdowski.

godz. 16:00 - sala kina.

Zajęcia bezpłatne!

 

3 września 2015 r.

Zajęcia umuzykalniające (skrzypce, pianino),instruktor - p. Paulina Kołtyś

godz. 16:00 - sala muzyczna nr 4 na parterze.

Zajęcia płatne!

 

OKAY DANCE - koło tańca nowoczesnego, instruktor - p. Grażyna Tur

sala kina

godz. 15:30 - grupa MINI (otwarta) - zapisy dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat,

godz. 16:10 - grupa DZIECI (zamknięta) - grupa z poprzedniego roku,

godz. 16:50 - grupa JUNIOR (otwarta) - zapisy dla dzieci w wieku od 9 lat,

godz. 18:00 - grupa JUNIOR (zamknięta) - grupa z poprzedniego roku.

Zajęcia płatne !

Cenniki opłat zostaną podane podczas zajęć organizacyjnych.

UWAGA !!! zapisy będą prowadzone na podstawie wypełnionych oświadczeń (wzór do pobrania na dole artykułu)

Informacje będą uzupełniane na bieżąco.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com