DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja
Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem wziął udział w konkursie „ZAPRASZAMY DO GRY - LOKALNE PROJEKTY EDUKACJI KULTUROWEJ” realizowanym w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura. Złożony przez naszą instytucję projekt „Na tropie wysokomazowieckiego misia” otrzymał dofinansowanie i znalazł się wśród 15 najlepszych w całym województwie.
Działanie prowadzone w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek  Animacji Kultury w Białymstoku, będącego częścią programu „Bardzo Młoda Kultura" Narodowego Centrum Kultury.

Aktualności

Wystawa w MOK

W środę, 7 maja 2014 r., w Miejskim Ośrodku Kultury, odbyło się otwarcie wystawy pt. „Ojciec Maksymilian Maria Kolbe (1894-1941)”, pochodzącej ze zbiorów franciszkanów z Niepokalanowa.

Na spotkaniu obecni byli Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie - p. Jarosław Siekierko, ks. kanonik Edward Łapiński - proboszcz parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Wysokiem Mazowieckiem, dyrektor Gimnazjum im. M. Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem - p. Jarosław Jankowski, przedstawiciele Rady Miasta oraz Klubu Seniora ,,Pogodna Jesień”. Przybyła również młodzież z gimnazjum i szkoły podstawowej wraz z nauczycielami.

Dr Łukasz Łapiński, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, wygłosił okolicznościową prelekcję. Podczas swojego wystąpienia zapoznał zebranych z istotnymi faktami z życia ojca Maksymiliana Kolbego.

Rajmund Kolbe urodził się 8 października 1894 r. w Zduńskiej Woli. W 1910 r. wstąpił do zakonu franciszkanów, gdzie otrzymał imię Maksymilian. W 1927 r. założył pod Warszawą klasztor Niepokalanów. W chwili wybuchu II wojny znajdowało sie tam 700 zakonników i kandydatów do zakonu.  28 maja 1941 r. Maksymilian Kolbe został uwięziony w obozie Auschwitz, gdzie otrzymał numer 16670. Pod koniec lipca 1941 r., po ucieczce jednego z jeńców, ofiarował swoje życie za nieznanego mu więźnia Franciszka Gajowniczka (numer 5659), skazanego na śmierć głodową. Ojciec Kolbe zmarł po dwóch tygodniach męki, 14 sierpnia 1941 r., w podziemiach bloku 11, jako ostatni z osadzonych. Uśmiercony został dosercowym zastrzykiem fenolu. Dokonał tego Hans Bock, kryminalista, przeniesiony z obozu Sachsenhausen, a w Auschwitz zarejestrowany jako więzień numer 5. W 1941 r. pełnił on funkcję starszego na bloku obozowego szpitala. 

Ojciec Maksymilian został beatyfikowany przez papieża Pawła VI w 1971 r., natomiast kanonizacji dokonał Jan Paweł II w dniu 10 października 1982 r. W bieżącym roku przypada 120. rocznica urodzin św. Maksymiliana Marii Kolbego oraz 100. rocznica jego święceń kapłańskich.

Podczas spotkania w MOK, głos zabrali również ks. kan. Edward Łapiński oraz burmistrz Jarosław Siekierko.

Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem zwiedzili wystawę poświęconą życiu i działalności św. Maksymiliana Kolbego. Można na niej obejrzeć zdjęcia z różnych okresów jego życia, m.in. fotografie z dzieciństwa, młodości, działalności misjonarskiej czy pobytu w Grodnie. Całość dopełniają rękopisy oraz projekty wynalazków, które opracował o. Maksymilian. Są wśród nich prototypy telegrafów i model statku kosmicznego. Na dużych planszach ukazana jest historia życia franciszkanina, który każdego otaczał miłością, a swoją postawą dawał świadectwo ogromnej wiary.

Organizatorami wystawy są Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie, Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku oraz Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem.

Zbiory można będzie obejrzeć do 30 maja br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem. 

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com