DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja
Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem wziął udział w konkursie „ZAPRASZAMY DO GRY - LOKALNE PROJEKTY EDUKACJI KULTUROWEJ” realizowanym w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura. Złożony przez naszą instytucję projekt „Na tropie wysokomazowieckiego misia” otrzymał dofinansowanie i znalazł się wśród 15 najlepszych w całym województwie.
Działanie prowadzone w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek  Animacji Kultury w Białymstoku, będącego częścią programu „Bardzo Młoda Kultura" Narodowego Centrum Kultury.

Aktualności

Wystawa fotografii

     W dniu 16 października br. w Miejskim Ośrodku Kultury przy ulicy Ludowej 19, odbędzie się wernisaż wystawy fotografii  pt. „Złote jabłko”. Autorem zdjęć jest Kamil Olechwirowicz, lokalny fotograf-artysta. Tematem wystawy będzie ,,złote jabłko" w nawiązaniu do mitologii greckiej i bogini chaosu Eris. Artysta pragnie pokazać nam swój komentarz do otaczającej nas rzeczywistości, naszych lęków, przyzwyczajeń i rozmyślań. Temat wystawy „Złote jabłko” przekazuje nam całą symbolikę tego owocu, od drzewa poznania dobra i zła, poprzez wieczność, życie, nieśmiertelność, początek aż po kres, śmierć, niebezpieczeństwo i zgodę...

Wystawa została objęta Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie.

 

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com