DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6 482 836,62 zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

MIKOŁAJKOWE SUKCESY OKAY DANCE

         W niedzielę, 13 grudnia 2015 r. Zespół Tańca Nowoczesnego OKAY DANCE z Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem wziął udział w Turnieju Tańca „Roztańczone Mikołajki" w Klubie FAMA w Białymstoku. Przed rozpoczęciem konkursu wszyscy uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w darmowych warsztatach Hip Hop oraz Breakdance, po których nastąpiły prezentacje formacji oraz występy w poszczególnych kategoriach. W jury zasiedli Karolina Gunera, Artur Broniszewski (Franz), Krzysztof Kulling, Radosław Kamiński (Radzias).

 

Dzieci z OKAY DANCE uplasowały się na następujących pozycjach:

All Style: do lat 8  - Martyna Kalinowska - IV miejsce

All Style: od 9 do lat 11  - Amelia Gnatowska – II miejsce

All Style: od 12 do lat 14  - Patrycja Mężyńska – II miejsce, Maja Grabowska – IV miejsce

Hip-Hop: od 9 do lat 11 - Aleksandra Zawistowska – III miejsce

 Naszym utalentowanym tancerzom serdecznie gratulujemy!

 

 

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com