DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja
Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6 482 836,62 zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem wziął udział w konkursie „ZAPRASZAMY DO GRY - LOKALNE PROJEKTY EDUKACJI KULTUROWEJ” realizowanym w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura. Złożony przez naszą instytucję projekt „Na tropie wysokomazowieckiego misia” otrzymał dofinansowanie i znalazł się wśród 15 najlepszych w całym województwie.
Działanie prowadzone w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek  Animacji Kultury w Białymstoku, będącego częścią programu „Bardzo Młoda Kultura" Narodowego Centrum Kultury.

Aktualności

Spotkanie artystyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1

12 stycznia br. Miejski Ośrodek Kultury przygotował część artystyczną skierowaną do uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem.

Wspólne spotkanie rozpoczęło się najnowszym spektaklem naszego Studia Teatralnego pn. „Pierścień i Róża”. Instruktorem grupy jest p. Bogumiła Wierzchowska – Gosk, aktorka Teatru Lalki i Aktora w Łomży. Następnie na scenie pojawił się zespół wokalno - instrumentalny z MOK, który pracuje pod kierunkiem instruktora p. Jerzego Wojciechowskiego. Finałem był występ Damiana Kalinowskiego – wychowanka Miejskiego Ośrodka Kultury, lidera zespołu „Renoma”, który wzbudził największe emocje wśród publiczności.

Dodatkowo dzieci miały możliwość zwiedzenia biblioteki oraz obejrzenia prezentacji multimedialnej dotyczącej działań kulturalno – oświatowych w mieście Wysokie Mazowieckie.

Z pewnością ten dzień będzie dla wszystkich niezapomniany. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com