DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja
Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6 482 836,62 zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem wziął udział w konkursie „ZAPRASZAMY DO GRY - LOKALNE PROJEKTY EDUKACJI KULTUROWEJ” realizowanym w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura. Złożony przez naszą instytucję projekt „Na tropie wysokomazowieckiego misia” otrzymał dofinansowanie i znalazł się wśród 15 najlepszych w całym województwie.
Działanie prowadzone w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek  Animacji Kultury w Białymstoku, będącego częścią programu „Bardzo Młoda Kultura" Narodowego Centrum Kultury.

Aktualności

Zabawa choinkowa z Mikołajem i Myszką Minnie

Uczestnicy kół zainteresowań i zespołów działających w naszym domu kultury wspólnie ze swoimi rodzicami i instruktorami bawili się 14 stycznia na zabawie choinkowej, którą poprowadziła STREFA IMPREZ z Białegostoku.

Miejski Ośrodek Kultury przygotował mnóstwo atrakcji: zabawy animacyjne i taneczne, konkursy z nagrodami, słodki poczęstunek, wybór Króla i Królowej Balu oraz wizytę Myszki Minnie, a także Świętego Mikołaja, który każdemu wręczył upominek.

Sponsorami spotkania byli: Bank BGŻ o/Wysokie Mazowieckie, P.H.U. GAMA Szepietowscy Sp. j. w Wysokiem Mazowieckiem, Hurtownia spożywcza p. Anny Siekierko w Wysokiem Mazowieckiem.

Dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.


Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com