DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6 482 836,62 zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

Zapraszamy

Dnia 16 marca 2016 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem odbędzie się XIV Powiatowy Konkurs Recytatorski  Gimnazjalistów oraz eliminacje  powiatowe 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Materiały dotyczące OKR do pobrania na stronie:
www.woak.bialystok.pl/Default.aspx?pid=101&aiid=7155

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com