DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6 482 836,62 zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

Spotkanie Klubu Miłośników Historii

Zapraszamy na spotkanie dnia 20 kwietnia br. o godz. 17:00 do Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem. Wykład wygłosi dr Łukasz Lubicz-Łapiński historyk, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku. Temat spotkania: Kpt. Kazimierz Kamieński ,,Huzar" (1919-1953). Wstęp wolny!!!

Zapraszają:

Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury

Lekarz medycyny Czesław Chorąży

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com