DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6 482 836,62 zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

Patriotyczne śpiewanie

      Serdecznie zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem na wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.
      Będzie to niecodzienna lekcja historii. Pieśni, które wykonamy razem z uczestnikami Przeglądu Pieśni Patriotycznych pochodzą w różnych okresów historycznych Polski - pieśni legionowe, z czasów II wojny światowej, pieśni śpiewane przez internowanych w stanie wojennym oraz współczesne pieśni patriotyczne.
Organizatorzy przygotowali śpiewniki i narodowe gadżety.
Gościnnie z koncertem wystąpi zespół ROKIETNICA z Kuleszy Kościelnych.

Razem uczcijmy Święto 3 Maja!

Na wydarzenie zapraszają:
Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie
Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury

Sponsor: Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com