DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6 482 836,62 zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

Krzysztof Wyszkowski gościem Klubu Miłośników Historii

     

     W Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem dnia 10 lipca 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie Klubu Miłośników Historii.

     Z prelekcją wystąpił Krzysztof Wyszkowski – działacz antykomunistyczny w PRL, inwigilowany przez SB, niezależny obserwator obrad „Okrągłego Stołu”, doradca premierów Jana Krzysztofa Bieleckiego oraz Jana Olszewskiego, niezależny publicysta „Tygodnika Solidarność” i „Gazety Polskiej”. W czerwcu br. wybrany członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Tematem wykładu był Okrągły Stół oraz postać Lecha Wałęsy – lidera „Solidarności”.

      W czasie odczytu można było obejrzeć wystawę prac lokalnej artystki – p. Danuty Krasuckiej, która jest mieszkanką naszego miasta. Maluje obrazy w technice olejnej i akwarelowej (również na szkle), wykonuje hafty ozdobne, szydełkuje oraz zajmuje się zdobnictwem jaj.

      Następne spotkanie Klubu Miłośników Historii odbędzie się 18 września br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem. Gościem będzie płk Piotr Wroński – były pracownik I Departamentu SB, a w III RP oficer Urzędu Ochrony Państwa i Agencji Wywiadu, autor książek „Spisek założycielski. Historia jednego morderstwa”, „Weryfikacja”, „Spowiedź życia”.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com