DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6 482 836,62 zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

"Iluzja 2" w MOK

W Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem zostanie wyświetlony film:


"Iluzja 2"                                                      
19 września 2016 r.                                     
godz. 19:45                                                  
Dozwolony od lat 12.                                                    
Czas trwania: 129 min.                                                   

Bilet normalny - 15 zł
Bilet ulgowy (uczniowie, studenci, emeryci) - 13 zł

Film wyświetlany w technologii cyfrowej przy współpracy z firmą Lumiere Sp. z o. o. w Białymstoku.

Zapraszamy!

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com