DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja
Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem wziął udział w konkursie „ZAPRASZAMY DO GRY - LOKALNE PROJEKTY EDUKACJI KULTUROWEJ” realizowanym w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura. Złożony przez naszą instytucję projekt „Na tropie wysokomazowieckiego misia” otrzymał dofinansowanie i znalazł się wśród 15 najlepszych w całym województwie.
Działanie prowadzone w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek  Animacji Kultury w Białymstoku, będącego częścią programu „Bardzo Młoda Kultura" Narodowego Centrum Kultury.

Aktualności

Grupa taneczna mażoretek ,,Elitmass"

Sezon 2013/2014 zakończony

„Taniec jest sztuką, 

ponieważ ma zasady”

                      Voltaire

            Zespół mażoretek „Elitmass” zakończył kolejny, już 7. rok pracy. Grupa działa przy Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem oraz przy Publicznym Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem.

 

Podczas ostatniego roku dziewczęta doskonaliły poczucie rytmu, koordynację ruchową, krok marszowy, czucie przestrzeni, układy marszowo-taneczne, pracę z rekwizytem, rozwijały także inwencję twórczą.

            Członkowstwo w zespole mażoretek wymagało od tancerek punktualności, systematyczności i współodpowiedzialności. Na zajęciach, podczas wyjazdów i występów, następowała integracja grupy.

            Dzięki występom przed publicznością dziewczęta nabywały umiejętności łatwego nawiązywania kontaktów, przełamywania strachu i tremy przed występem, rozwijały swoją asertywność.

            Zespół brał udział w życiu kulturalnym miasta, powiatu i województwa. Swoimi występami uatrakcyjniał przebieg następujących uroczystości:

  • Dzień Kultury Chrześcijańskiej – 8 września 2013 r. w Wysokiem Mazowieckiem
  • Powiatowe obchody Dnia Strażaka – 23 maja 2014 r. w Wysokiem Mazowieckiem

film i zdjęcia z uroczystości znajdują się na stronie: 

http://www.wysokiemazowieckie.straz.bialystok.pl/news/aktual.htm

  • Bajkowy Dzień Dziecka – 2 czerwca 2014 r. w Wysokiem Mazowieckiem
  • Parada Województwa Podlaskiego – 7 czerwca w Łomży
  • Dzień Łabędzia – 22 czerwca 2014 r. w Wysokiem Mazowieckiem
  • VII Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych – 22 czerwca w Szepietowie

zdjęcia na stronie GOK w Szepietowie:

http://szepietowo.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=7&dzialy=7&akcja=artykul&artykul=404

Zapraszam do galerii zdjęć.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com