DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja
Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6 482 836,62 zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem wziął udział w konkursie „ZAPRASZAMY DO GRY - LOKALNE PROJEKTY EDUKACJI KULTUROWEJ” realizowanym w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura. Złożony przez naszą instytucję projekt „Na tropie wysokomazowieckiego misia” otrzymał dofinansowanie i znalazł się wśród 15 najlepszych w całym województwie.
Działanie prowadzone w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek  Animacji Kultury w Białymstoku, będącego częścią programu „Bardzo Młoda Kultura" Narodowego Centrum Kultury.

Aktualności

Wakacje z MOK

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem w dniach 4-14 sierpnia br. zorganizował bezpłatne wakacje dla dzieci, podczas których odbyły się m.in.: zajęcia integracyjne, kulinarne,  plastyczne, spotkania z muzyką, spotkania z folklorem, z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji, spotkanie z pracownikami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wysokiem Mazowieckiem.

Na zakończenie odbył się bal przebierańców. Dzieci bawiły się z postaciami z bajek oraz obejrzały pokaz baniek mydlanych. Wybraliśmy króla i królową balu, a wszyscy uczestnicy otrzymali upominki oraz pamiątkowe dyplomy. 

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com