DESIGNED BY joomla2you


 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

Miejski Dzień Seniora na wesoło

Wpisując się w obchody Ogólnopolskiego Dnia Seniora, który ma na celu mi.in. promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia w podeszłym wieku, czy też zapobieganie wykluczeniu społecznemu, wspólnie z seniorami z Wysokiego Mazowieckiego świętowaliśmy Miejski Dzień Seniora. Organizatorami uroczystości byli Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie i Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem. Spotkanie odbyło się 18 listopada w sali kina MOK i towarzyszyła mu miła atmosfera.

Serdecznymi słowami skierowanymi do licznie zgromadzonej publiczności, uroczystość otworzyła Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Małgorzata Sałęga, po czym Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko wręczył przewodniczącym klubów działających na rzecz seniorów pamiątkowe statuetki łabędzia. Jednocześnie w swoim wystąpieniu gospodarz miasta podkreślił niezbędną rolę seniora w środowisku lokalnym i podziękował im za ich trud włożony we współtworzenie organizacji i stowarzyszeń wspierających osoby starsze w Wysokiem Mazowieckiem.

Po części oficjalnej na scenie zaprezentowały się zespoły z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku: Kabaret Seniorów „Szpilka” oraz Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”. Obydwie grupy zaprezentowały barwne programy na bardzo wysokim poziomie artystycznym. W tym samym czasie można było zwiedzać wystawę prac artystycznych wykonanych przez seniorów oraz wystawę akwareli śp. Stanisława Borzuchowskiego – wieloletniego Prezesa Klubu Seniora „Pogodna Jesień”.

Następnie wszyscy zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek oraz wieczorek taneczny w wykonaniu Jerzego Wojciechowskiego i Weroniki Ostrowskiej.

Dzięki takim uroczystościom seniorzy mogą spędzić czas poza domem, a także spotkać się w gronie osób im życzliwych i chociaż na chwilę zapomnieć o problemach codziennego życia.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com