DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja
Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6 482 836,62 zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem wziął udział w konkursie „ZAPRASZAMY DO GRY - LOKALNE PROJEKTY EDUKACJI KULTUROWEJ” realizowanym w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura. Złożony przez naszą instytucję projekt „Na tropie wysokomazowieckiego misia” otrzymał dofinansowanie i znalazł się wśród 15 najlepszych w całym województwie.
Działanie prowadzone w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek  Animacji Kultury w Białymstoku, będącego częścią programu „Bardzo Młoda Kultura" Narodowego Centrum Kultury.

Aktualności

Rock Przestępny wystąpi na Dożynkach Diecezjalnych w Śniadowie

Dnia 14 września 2014 r. w Śniadowie odbędą się Dożynki Diecezjalne. Początek uroczystości o godz. 10.30 przed kościołem pw. Wniebowzięcia NMP. W programie m.in konkurs wieńców dożynkowych, uroczysta Msza Święta o godz. 12.00, koncerty w wykonaniu zespołów ludowych z gminy Śniadowo, zespół ,,ROCK PRZESTĘPNY" z MOK w Wysokiem Mazowieckiem, Kapela Kurpiowska i zespół ,,ŁOMŻA” a także zabawa taneczna na Rynku w Śniadowie z zespołem ,,SMILLE” oraz pokaz tańca z ogniami.

Organizatorami dożynek jest Biskup Diecezji Łomżyńskiej, Starosta Łomżyński i Wójt Gminy Śniadowo.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com