DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6 482 836,62 zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

Ona była muzyką...

W sobotę, 22 marca 2014 r., Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem zorganizował spotkanie, promujące wydanie książki Ona była muzyką…, autorstwa p. Małgorzaty Kamińskiej – Pliszki. Po wielomiesięcznej pracy, wielu przeprowadzonych wywiadach i obejrzanych fotografiach, powstała publikacja, upamiętniająca sylwetkę i pracę pani Haliny Białej, niezwykłego pedagoga, harcmistrzyni ZHP, wychowawcy wielu pokoleń młodzieży w Szkole Podstawowej nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem. Dzięki jej aktywności i ogromnemu sercu, wielu młodych ludzi oraz dorosłych chętnie angażowało się w życie kulturalne lokalnej społeczności. Każdy, kto przynajmniej raz miał styczność z tą nietuzinkową osobą, do dziś wspomina ją z życzliwością i sympatią. 

 W spotkaniu promującym książkę uczestniczyli najbliżsi pani Haliny Białej: mąż  Zbigniew, dzieci z rodzinami, rodzeństwo, przyjaciele, nauczyciele i byli uczniowie, a także przedstawiciele lokalnych władz - zastępca Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie – p. Ewa Konarzewska, Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie – p. Krzysztof Krajewski, zastępca Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie – p. Krzysztof Murawski, radni Rady Miasta Wysokie Mazowieckie, dyrektorzy szkół i zakładów pracy oraz mieszkańcy miasta i okolic. Sobotnią uroczystość rozpoczęła dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury - Małgorzata Sałęga, która w swoim wystąpieniu podkreśliła wartość pracy Haliny Białej dla kulturalnego rozwoju miasta i rozbudzania wrażliwości młodych ludzi na piękno. Pani Halina jest szczególnie bliska pracownikom kultury, gdyż była oddanym swej misji animatorem kultury upowszechniającym sztukę ludową, muzykę, taniec i teatr.  

Małgorzata Kamińska – Pliszka podziękowała wszystkim, którzy na użytek publikacji podzielili się z nią wspomnieniami z lat szkolnych. Szczególne słowa wdzięczności skierowała do pana Zbigniewa Białego oraz krewnych pani Haliny, za okazane jej ogromne wsparcie na kolejnych etapach powstawania dzieła. W swojej wypowiedzi podkreśliła, że bez nich oraz zaangażowania życzliwych ludzi, nauczycieli, wychowanków, przyjaciół pani Haliny niemożliwe byłoby powstanie książki.

Imprezę poprowadziła, pochodząca z Wysokiego Mazowieckiego, aktorka Teatru Lalki i Aktora w Łomży - pani Bogumiła Wierzchowska-Gosk. To dzięki niej, do wspólnego, wokalnego występu wkroczyli na scenę byli członkowie zespołu pieśni i tańca, prowadzonego przez p. Halinę Białą. Uroczyste i podniosłe spotkanie przerodziło się w żywe i barwne widowisko. Dzięki tym spontanicznym występom, każdy mógł przenieść się w czasie i poczuć klimat dawnych lat.

Promocję książki uatrakcyjniła część artystyczna, w wykonaniu członków Studia Teatralnego i Koła Wokalnego „Tęcza”, działającego w Miejskim Ośrodku Kultury, uczennic kl. III a z LO oraz występ niezwykle charyzmatycznego i pełnego scenicznej energii muzyka - Jerzego Filara. Dodatkową niespodzianką dla zebranych był niezwykły, specjalnie przygotowany tort w kształcie książki wykonany przez panią Mariolę Kućmierowską.

Dzięki pomysłowi wydania publikacji, drogi wielu ludzi znów się zeszły i to stworzyło dobrą okazję do wspomnienia chwil, spędzonych pod opieką ukochanej mentorki i przyjaciela – Haliny Białej.

Książkę „Ona była muzyką…” można zakupić w biurze Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, w cenie 20 zł.  

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com