DESIGNED BY joomla2you


 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

Niepodległość 100+ – koncert patriotyczny

Trzeciego czerwca 2018 r. Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem miał zaszczyt gościć Kabaret pod Egidą z założycielem Janem Pietrzakiem na czele. Artyści wystąpili ze specjalnym koncertem „Niepodległość 100+”, który został przygotowany przez Towarzystwo Patriotyczne z okazji 100-lecia niepodległości Polski. Występ honorowym patronatem objął Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie Jarosław Siekierko, a do jego organizacji przyczynił się dr Czesław Chorąży aktywnie działający w Klubie Miłośników Historii.

 

Licznie zgromadzona publiczność wysłuchała wielu pięknych utworów patriotycznych. Kiedy wybrzmiały ostatnie dźwięki, burmistrz Jarosław Siekierko w kilku ciepłych słowach podziękował artystom za wspaniałe patriotyczne widowisko.

Po koncercie można było nabyć książki autorstwa J. Pietrzaka „z PRL-u… do Polski. Osiemdziesiątka pana Pietrzaka”, „Jak obaliłem komunę”, „Śmiech i złość”, które są dostępne do wypożyczenia w Miejskiej Bibliotece Publicznej, a także płytę „Nielegalne kwiaty”.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com