DESIGNED BY joomla2you


 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł

W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa,

a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

Letni koncert przy fontannie z okazji Święta Wojska Polskiego

Zapraszamy na Letni Koncert przy fontannie z okazji Święta Wojska Polskiego, podczas którego wystąpią: Weronika Ostrowska z Wysokiego Mazowieckiego i Kapela KŁOSY z Ciechanowca.

Dodatkowe atrakcje: stoisko tematyczne ze sprzętem wojskowym - 183. Kompania Radiotechniczna w Plewkach.

Organizatorzy: Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie i Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem

Sponsor: Firma "SKRZETUSKA" w Wysokiem Mazowieckiem.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com