DESIGNED BY joomla2you


 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniach patriotycznych

Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie

Miejski Ośrodek Kultury

zapraszają do wzięcia udziału

w wydarzeniach patriotycznych

zorganizowanych w ramach miejskich obchodów

odzyskania przez Polskę Niepodległości

25 - 26 sierpnia 2018 r. - teren przy MOK

 

 

 

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com