DESIGNED BY joomla2you


 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

Mobilne Muzeum Multimedialne odwiedziło Wysokie Mazowieckie

Mobilne Muzeum Multimedialne odwiedziło w ubiegły weekend Wysokie Mazowieckie i zostało udostępnione dla zwiedzających na placu przy Miejskim Ośrodku Kultury. Muzeum przygotowane zostało z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z okazji Narodowych Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Wystawa gościła w naszym mieście przez dwa dni, 25-26 sierpnia, podczas których zwiedziło ją liczne grono odbiorców.

 

Urządzenia najnowszej generacji, setki archiwalnych fotografii i dokumentów, fragmenty historycznych filmów, hologramy, nowoczesne animacje i interaktywne aplikacje tworzyły fascynującą narrację poświęconą Niepodległej, zapraszając osoby zwiedzające do wspólnej wędrówki w czasie i przestrzeni.

Niezwykłe spotkanie z historią odbyło się w mobilnym module ekspozycyjnym, przystosowanym do podróży po całym kraju. Podróż Muzeum Multimedialnego po Polsce ma na celu włączenie się w świętowanie wspomnianego jubileuszu, dopełniając swym przesłaniem lokalne obchody. Każdy odwiedzający wystawę mógł złożyć swój podpis w okolicznościowej Księdze, powstałej z okazji stulecia odzyskania Niepodległości.

Zwiedzanie wystawy było nieodpłatne.

(Fot. MOK /www.wysokomazowiecki24.pl)

 

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com