DESIGNED BY joomla2you


 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

19. rocznica powstania Klubu Seniora "Pogodna Jesień"

W środę, dziesiątego października  br., Klub Seniora ,,Pogodna Jesień”  działający przy Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem obchodził  19. rocznicę powstania Klubu. Uroczystość rocznicową seniorów swoją obecnością zaszczycili: Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko, zastępca Burmistrza Ewa Konarzewska, Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie  Krzysztof Krajewski,  Poseł na Sejm RP Lech Kołakowski, Dyrektor MOK Małgorzata Sałęga oraz delegacje Klubów Seniora z: Ciechanowca, Klukowa, Szepietowa, Czyżewa, Kuleszy Kościelnych i Kuczyna.

 

Wspólne świętowanie rozpoczęto od przywitania gości i wysłuchania występu chóru Klubu Seniora. W pogodny nastrój wszystkich wprowadził skecz w wykonaniu Pań: Cecylii Dąbrowskiej, Zuzanny Szepietowskiej oraz Haliny Lipki.

Po części artystycznej Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie razem z Dyrektor MOK złożyli na ręce Prezes Klubu Seniora ,,Pogodna Jesień” Stanisławy Dąbrowskiej podziękowania, a także życzenia: długich lat  życia w  dobrym zdrowiu, pełnych radosnego ciepła, pogody ducha, satysfakcji  z przeżytych lat oraz kolejnych Jubileuszy. Życzenia złożył również Poseł na Sejm Lech Kołakowski i Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie. Impreza rocznicowa odbyła się w „Piekielnej Kuchni” przy muzyce zespołu z Miejskiego Ośrodka Kultury.

Dziękujemy sponsorom, którymi byli:

Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie,

Poseł na Sejm Lech Kołakowski,

Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie,

Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem.

 

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com