DESIGNED BY joomla2you


 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

Dzień Kultury Chrześcijańskiej 2018

W niedzielę, czternastego października br., obchodziliśmy w Wysokiem Mazowieckiem Dzień Kultury Chrześcijańskiej w ramach miejskich obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzień ten zbiegł się z obchodami XVIII Dnia Papieskiego.

 Dzięki uprzejmości księdza proboszcza Ryszarda Niwińskiego tegoroczna uroczystość Dnia Kultury Chrześcijańskiej odbywała się w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem.  W tym dniu nie zabrakło szeregu wydarzeń kulturalnych i duchowych, dzięki którym mieszkańcy naszego miasta mogli w pełni przeżyć to wyjątkowe święto.  Po porannej mszy św. poezję zaprezentowała artystka Renata Odorczuk. O godz. 1000 odprawiona została okolicznościowa msza św., której przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz prałat Ryszard Niwiński. Następnie można było po raz kolejny usłyszeć wzruszające recytacje pani Renaty Odorczuk. Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie Jarosław Siekierko razem z dyrektor MOK Małgorzatą Sałęga podziękowali artystce, a w swoim przemówieniu gospodarz miasta zwrócił się także do księdza Proboszcza, dziękując za okazywaną życzliwość i współpracę. Następnym punktem uroczystości był program artystyczny pt.: ,,Życie to Miłość’’ w wykonaniu młodzieży ze SP nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem pod kierunkiem siostry Alicji i pani Izabeli Wasilewskiej, który młodzież zaprezentowała po mszy św. o godz. 1130. Artyści w podziękowaniu za występ otrzymali kosz słodyczy a opiekunowie bukiety kwiatów. Zwieńczeniem całego dnia był koncert uwielbienia w wykonaniu Katarzyny Rogalskiej z zespołem pt.: ,,Jak wysławić wdzięczność mą?’’, który miał miejsce po wieczornej mszy świętej.

Organizatorem Dnia Kultury Chrześcijańskiej był Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie oraz Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem a Honorowym Patronatem Dziekan Wysokomazowiecki, natomiast sponsorem było Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem.

W przededniu obchodów 40. rocznicy wyboru Jana Pawła II  na Stolicę Piotrową przy Kościele św. J. Chrzciciela można było także obejrzeć wystawę plenerową dotyczącą Pontyfikatu Papieża Polaka, zorganizowaną przez proboszcza parafii.  

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com