DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja
Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem wziął udział w konkursie „ZAPRASZAMY DO GRY - LOKALNE PROJEKTY EDUKACJI KULTUROWEJ” realizowanym w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura. Złożony przez naszą instytucję projekt „Na tropie wysokomazowieckiego misia” otrzymał dofinansowanie i znalazł się wśród 15 najlepszych w całym województwie.
Działanie prowadzone w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek  Animacji Kultury w Białymstoku, będącego częścią programu „Bardzo Młoda Kultura" Narodowego Centrum Kultury.

Aktualności

Bajkowo w Miejskim Ośrodku Kultury

Dnia 26 marca 2014 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem odbyły się eliminacje powiatowe XXVII Małego Konkursu Recytatorskiego „Baje, bajki, bajeczki…”. W konkursie uczestniczyło 36 uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu wysokomazowieckiego (laureaci eliminacji szkolnych).

 Laureatami konkursu zostali:

  1. 1. W kategorii kl. I-III nagrody otrzymali:

- Aleksandra Konarzewska (Zespół Szkół w Czyżewie)

- Wiktoria Anna Sienicka (Zespół Szkół w Czyżewie)

- Kacper Leśniewski  (Zespół Szkół w Kobylinie Borzymach)

Wyróżnienia:

- Amelia Wdzieńkońska (Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej)

- Amelia Komarowska (Szkoła Podstawowa nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem)

- Julia Tyszko (Zespół Szkół w Kuleszach Kościelnych)

2. W kategorii kl. IV-VI nagrody otrzymały:

- Patrycja Gosk (Zespół Szkół w Rosochatem Kościelnem)

- Ewelina Kalinowska (Zespół Szkół w Kuleszach Kościelnych)

Wyróżnienia:

- Weronika Faszczewska (Szkoła Podstawowa w Bruszewie)

- Bartosz Buniowski (Szkoła Podstawowa w Wylinach Rusi)

- Patryk Strzymiński (Szkoła Podstawowa w Święcku Wielkim)

Powiat wysokomazowiecki w konkursie wojewódzkim reprezentować będą Aleksandra Konarzewska i Ewelina Kalinowska.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom oraz życzymy dalszych sukcesów artystycznych.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com