DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja
Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem wziął udział w konkursie „ZAPRASZAMY DO GRY - LOKALNE PROJEKTY EDUKACJI KULTUROWEJ” realizowanym w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura. Złożony przez naszą instytucję projekt „Na tropie wysokomazowieckiego misia” otrzymał dofinansowanie i znalazł się wśród 15 najlepszych w całym województwie.
Działanie prowadzone w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek  Animacji Kultury w Białymstoku, będącego częścią programu „Bardzo Młoda Kultura" Narodowego Centrum Kultury.

Aktualności

Moc atrakcji przy fontannie

W niedzielne popołudnie, 28 lipca, odbył się Rodzinny Piknik przy Fontannie zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, który honorowym patronatem objął Burmistrz Miasta.

Impreza obfitowała w wiele atrakcji – każdy znalazł coś dla siebie. Zabawę rozpoczął wrocławski Teatr na Walizkach, który wystąpił ze spektaklem „Beczka śmiechu”. Aktorzy zaprezentowali serię gagów inspirowanych filmem niemym, teatrem improwizacji czy pantomimą, w które angażowali publiczność. Po przedstawieniu odbyły się godzinne warsztaty cyrkowe, w których udział chętnie brały zarówno dzieci, jak i dorośli. Można było spróbować swoich sił w chodzeniu na szczudłach, kręceniu talerzami czy żonglowaniu.

Następnie licznie zgromadzona publiczność mogła wsłuchać się w piękny śpiew biały ukraińskiego dziecięco-młodzieżowego zespołu Hiłoczka, który wystąpił w ramach XII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru „Podlaska Oktawa Kultur”. Młodzi artyści zaprezentowali kilka pieśni swojego regionu, które w ten sposób chronią od całkowitego zapomnienia.

Lokalnym akcentem podczas pikniku był występ chóru Klubu Seniora „Pogodna Jesień” działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury. Artyści, przy akompaniamencie Damiana Kalinowskiego, wykonali kilka pieśni ludowych, które wpisywały się w klimat koncertu Hiłoczki.

Ponadto na najmłodszych czekała moc różnorodnych atrakcji, m.in. kącik konstruktorski, kącik biżuterii, modelowanie balonów czy gigantyczne bańki mydlane. Zabawy dla maluchów, które cieszyły się ogromnym powodzeniem, zapewniła firma Strefa Imprez.

Już teraz zapraszamy na kolejny piknik przy fontannie, który odbędzie się 25 sierpnia w parku przy Miejskim Ośrodku Kultury.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com