DESIGNED BY joomla2you

Aktualności

NA TROPIE WYSOKOMAZOWIECKIEGO MISIA

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem wziął udział w konkursie „ZAPRASZAMY DO GRY - LOKALNE PROJEKTY EDUKACJI KULTUROWEJ” realizowanym w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura. Złożony przez naszą instytucję projekt „Na tropie wysokomazowieckiego misia” otrzymał dofinansowanie i znalazł się wśród 15 najlepszych w całym województwie.

Projekt ma zachęcić młodych mieszkańców Wysokiego Mazowieckiego do poznania lokalnej historii. Dwudziestoosobowa grupa dzieci w wieku 10-12 lat uczestniczyć będzie w warsztatach dziennikarskich, dzięki którym nauczy się podstaw tworzenia reportażu, pozna podstawowe etapy nagrywania i montowania filmów oraz stworzy własny film. Zaplanowano również spotkania z seniorami oraz wyjazd do Fabryki Misia w Białymstoku. Zwieńczeniem projektu będzie wystawa podsumowująca projekt.

Działanie prowadzone w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, będącego częścią programu „Bardzo Młoda Kultura" Narodowego Centrum Kultury.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com