DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja
Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem wziął udział w konkursie „ZAPRASZAMY DO GRY - LOKALNE PROJEKTY EDUKACJI KULTUROWEJ” realizowanym w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura. Złożony przez naszą instytucję projekt „Na tropie wysokomazowieckiego misia” otrzymał dofinansowanie i znalazł się wśród 15 najlepszych w całym województwie.
Działanie prowadzone w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek  Animacji Kultury w Białymstoku, będącego częścią programu „Bardzo Młoda Kultura" Narodowego Centrum Kultury.

Aktualności

Konna wyprawa „Wrześniowy Szlak II” 1939 – 2019

W ramach obchodów 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, 12 września 2019 r. ulicami miasta Wysokie Mazowieckie nastąpił Przejazd Pododdziałów Kawalerii Żołnierzy Wojska Polskiego w ramach Konnej Wyprawy – Wrześniowy Szlak 1939 – 2019.

Organizatorem 700 km wyprawy konnej, trwającej od 2 września do  6 października br., przebiegającej przez województwo mazowieckie, podlaskie oraz lubelskie jest Stowarzyszenie KAWALERIA – Szwadron Toporzysko w barwach Pułku 3 Strzelców Konnych.

Kawalerzyści w pierwszej kolejności przejechali pod pomnik POW, gdzie zostały złożone kwiaty oraz głos zabrał Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie Jarosław Siekierko. Następnie skierowali się na plac za Miejskim Ośrodkiem Kultury.

Licznie zgromadzeni na terenie historycznego polowego obozowiska mieli możliwość podziwiać wyposażenie, uzbrojenie, umundurowanie oraz pokazy sprawnościowe kawaleryjskiej musztry konnej. Dla zainteresowanych przygotowano zajęcia edukacyjne o tematyce II Wojny Światowej i konkursy z nagrodami.

Podczas wydarzenia zaprezentowały się również Wojska Obrony Terytorialnej, Policja, Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii „Plis”, Państwowa Straż Pożarna oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiem Mazowieckiem.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com