DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja
Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem wziął udział w konkursie „ZAPRASZAMY DO GRY - LOKALNE PROJEKTY EDUKACJI KULTUROWEJ” realizowanym w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura. Złożony przez naszą instytucję projekt „Na tropie wysokomazowieckiego misia” otrzymał dofinansowanie i znalazł się wśród 15 najlepszych w całym województwie.
Działanie prowadzone w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek  Animacji Kultury w Białymstoku, będącego częścią programu „Bardzo Młoda Kultura" Narodowego Centrum Kultury.

Aktualności

Na tropie wysokomazowieckiego misia - warsztaty dziennikarskie 17.09.2019

17 września 2019 r. odbyły się warsztaty dziennikarskie w ramach projektu „Na tropie wysokomazowieckiego misia”, które poprowadziła Magdalena Pietruczak – dziennikarka, prezenterka, konferansjerka i certyfikowany trener biznesu. Uczestnicy zajęć zostali wprowadzeni w specyfikę zawodu dziennikarza.

Poznali gatunki dziennikarskie i podstawowe narzędzia pracy reportera. Podczas warsztatów poruszone były zagadnienia z tzw. kompetencji miękkich, jakimi powinien cechować się dziennikarz. Uczestnicy zapoznali się z terminem „etyka dziennikarska”, ćwiczyli też przeprowadzanie wywiadu. Celem warsztatów jest zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności dziennikarskich, które wykorzystane będą do stworzenia reportażu wieńczącego projekt.

 

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com