DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6 482 836,62 zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

Na tropie wysokomazowieckiego misia - warsztaty dziennikarskie 24.09.2019

24 września 2019 r. podczas warsztatów dziennikarskich prowadzonych przez Magdalenę Pietruczak dzieci wcieliły się w rolę dziennikarzy. Zadanie polegało na stworzeniu strony tytułowej własnej gazety w taki sposób, by zainteresować jak największą liczbę potencjalnych czytelników.

Okazało się, że wyobraźnia dzieci nie zna granic, a powstałe nagłówki z pewnością przyciągnęłyby uwagę odbiorców. Uczestnicy projektu poznali zasady tworzenia reportażu, a na przykładzie zabawy w głuchy telefon przekonali się, że informacje pochodzące „z drugiej ręki” mogą być nierzetelne i najlepiej dotrzeć do źródła informacji.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com