DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja
Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem wziął udział w konkursie „ZAPRASZAMY DO GRY - LOKALNE PROJEKTY EDUKACJI KULTUROWEJ” realizowanym w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura. Złożony przez naszą instytucję projekt „Na tropie wysokomazowieckiego misia” otrzymał dofinansowanie i znalazł się wśród 15 najlepszych w całym województwie.
Działanie prowadzone w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek  Animacji Kultury w Białymstoku, będącego częścią programu „Bardzo Młoda Kultura" Narodowego Centrum Kultury.

Aktualności

Na tropie wysokomazowieckiego misia - spotkanie z seniorami 24.09.2019

24 września uczestnicy projektu „Na tropie wysokomazowieckiego misia” spotkali się z seniorami. Członkowie Klubu Seniora „Pogodna Jesień” opowiedzieli „przed kamerą” o swoim dzieciństwie, zabawach, w które się bawili, a także o życiu mieszkańców miasta w tamtych czasach.

Tematem rozmów były też istniejące wówczas zakłady pracy, a szczególnie Futrzarska Spółdzielnia Pracy, która produkowała m.in. pluszowe zabawki. Uczestnicy projektu przyglądali się, jak powinien wyglądać wywiad, z uwagą przysłuchiwali się wszystkim opowieściom i sami chętnie zadawali pytania. Celem spotkania było pogłębienie wśród dzieci świadomości na temat lokalnej historii.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com