DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja
Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6 482 836,62 zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem wziął udział w konkursie „ZAPRASZAMY DO GRY - LOKALNE PROJEKTY EDUKACJI KULTUROWEJ” realizowanym w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura. Złożony przez naszą instytucję projekt „Na tropie wysokomazowieckiego misia” otrzymał dofinansowanie i znalazł się wśród 15 najlepszych w całym województwie.
Działanie prowadzone w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek  Animacji Kultury w Białymstoku, będącego częścią programu „Bardzo Młoda Kultura" Narodowego Centrum Kultury.

Aktualności

Na tropie wysokomazowieckiego misia - spotkanie z seniorami 1.10.2019

1 października 2019 r. „Chór Seniora” zaangażowany w projekt „Na tropie wysokomazowieckiego misia” zaśpiewał piosenkę o misiach z repertuaru Czerwonych Gitar pt. „Pluszowe Niedźwiadki”, która została utrwalona w materiale filmowym.

 W dalszej części spotkania seniorzy opowiedzieli uczestnikom zajęć o latach młodości, niektórzy z nich odczytali swoje wiersze o misiach, dzieciństwie i naszym mieście. Dzieci najbardziej interesowało, jak dawniej ich rówieśnicy spędzali czas i w co się bawili. Spotkanie okazało się dla najmłodszych bardzo dobrą lekcją historii o czasach, których nie pamiętają, a dla seniorów okazją do podzielenia się swoimi wspomnieniami.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com