DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja
Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6 482 836,62 zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem wziął udział w konkursie „ZAPRASZAMY DO GRY - LOKALNE PROJEKTY EDUKACJI KULTUROWEJ” realizowanym w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura. Złożony przez naszą instytucję projekt „Na tropie wysokomazowieckiego misia” otrzymał dofinansowanie i znalazł się wśród 15 najlepszych w całym województwie.
Działanie prowadzone w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek  Animacji Kultury w Białymstoku, będącego częścią programu „Bardzo Młoda Kultura" Narodowego Centrum Kultury.

Aktualności

Na tropie wysokomazowieckiego misia - warsztaty dziennikarskie 1.10.2019

1 października dzieci uczestniczyły w kolejnych warsztatach dziennikarskich z Magdaleną Pietruczak. Tym razem nasi mali dziennikarze skupili się na zasadach dotyczących metod przeprowadzania wywiadów.

 Na zajęciach dowiedzieli się m.in. jak się przygotować do wywiadu, jak nawiązać konwersację oraz w jaki sposób prowadzić rozmowę, by uzyskać pożądane informacje. Chętni mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce i przeprowadzić wywiad na temat misia z koleżanką lub kolegą. Jak się okazało przeprowadzenie wywiadu jest dużo trudniejsze niż zwykła konwersacja. Na zakończenie prowadząca spotkanie udzieliła kilku wskazówek, które mogą być pomocne podczas rozmów z mieszkańcami miasta.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com