DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja
Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6 482 836,62 zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem wziął udział w konkursie „ZAPRASZAMY DO GRY - LOKALNE PROJEKTY EDUKACJI KULTUROWEJ” realizowanym w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura. Złożony przez naszą instytucję projekt „Na tropie wysokomazowieckiego misia” otrzymał dofinansowanie i znalazł się wśród 15 najlepszych w całym województwie.
Działanie prowadzone w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek  Animacji Kultury w Białymstoku, będącego częścią programu „Bardzo Młoda Kultura" Narodowego Centrum Kultury.

Aktualności

Na tropie wysokomazowieckiego misia - warsztaty dziennikarskie 4.10.2019

4 października dzieci biorące udział w projekcie „Na tropie wysokomazowieckiego misia” doskonaliły swój warsztat dziennikarski. Na zajęciach z Magdaleną Pietruczak dowiedziały się jakie są rodzaje pytań i czym się różnią te otwarte od zamkniętych. Wspólnie ustaliły jakie pytania warto zadawać, a jakich lepiej unikać podczas przeprowadzania wywiadu.

Następnie mali dziennikarze pracowali w grupach. Jak na profesjonalistów przystało każda z nich przygotowała swój zestaw pytań dotyczący poszukiwanego misia, który może się przydać podczas wizyty w szkole podstawowej, wywiadów z mieszkańcami naszego miasta oraz wycieczki do Fabryki Misia.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com