DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6 482 836,62 zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

Na tropie wysokomazowieckiego misia - wyjazd do Fabryki Misia 5.10.2019

5 października dwudziestoosobowa ekipa dziennikarzy w ramach projektu „Na tropie wysokomazowieckiego misia” udała się do białostockiej Fabryki Misia w celu wykonania ważnej misji. Dzieci przeprowadziły wywiady z pracownikami fabryki, a także wzięły udział w wyjątkowych warsztatach.

Na zajęciach poznały proces wykonywania misia i samodzielnie wyprodukowały własne maskotki, co przybliżyło im klimat zapomnianego zakładu w Wysokiem Mazowieckiem. Powstałe misie będzie można obejrzeć na wystawie podsumowującej projekt. Wyjazd i zabawa na terenie fabryki były dobrą okazją na integrację grupy.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com