DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja
Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6 482 836,62 zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem wziął udział w konkursie „ZAPRASZAMY DO GRY - LOKALNE PROJEKTY EDUKACJI KULTUROWEJ” realizowanym w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura. Złożony przez naszą instytucję projekt „Na tropie wysokomazowieckiego misia” otrzymał dofinansowanie i znalazł się wśród 15 najlepszych w całym województwie.
Działanie prowadzone w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek  Animacji Kultury w Białymstoku, będącego częścią programu „Bardzo Młoda Kultura" Narodowego Centrum Kultury.

Aktualności

Na tropie wysokomazowieckiego misia - warsztaty dziennikarskie 8.10.2019

8 października na warsztatach dziennikarskich uczestnicy projektu „Na tropie wysokomazowieckiego misia” napisali krótkie relacje z wyjazdu do Fabryki Misia w Białymstoku. Następnie pod okiem Magdaleny Pietruczak rozpoczęli montaż reportażu z przebiegu projektu.

Dzieci chętnie oglądały nagrane filmiki i wybierały najlepsze fragmenty i ujęcia, korzystając z rad profesjonalisty. Podczas zajęć opracowaliśmy scenopis naszego filmu. Jak się okazało, zarejestrowanie materiału wideo to tylko część pracy stojącej za dobrym reportażem.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com